×
Meniu

Consiliul de administrare

Consiliul administrativ este organul de administrare si supraveghere a activitatii IMSP Spitalului raional Rezina.

Consiliul administrativ este constituit de catre Fondator pe un termen de 5 ani si îsi exercita atributiile sale în conformitate cu legislatia în vigoare.

Consiliul administrativ are urmatoarele atributii exclusive:

a) examinarea si aprobarea planurilor de activitate al IMSP Spitalului raional     Rezina;
b) examinarea si aprobarea rapoartelor trimestriale si anuale privind activitatea IMSP Spitalul raional Rezina si prezentarea lor pentru informare  Fondatorului;
c) examinarea si prezentarea pentru coordonarea Fondatorului a devizelor de venituri si cheltuieli si a modificarilor la acestea.
d) examinarea si coordonarea statelor de personal, listelor de tarifare a salariatilor IMSP Spitalul raional Rezina;
e) aprobarea planurilor de achizitii a bunurilor, serviciilor si lucrarilor.

Consiliul administrativ al IMSP Spitalul raional Rezina este compus din 5  persoane, inclusiv:

a) reprezentantul Fondatorului (preşedintele consiliului administrativ);
b) doi reprezentanți ai colectivului de muncă, propuși și aleși la adunarea generală a colectivului prin votul majorității celor prezenți;
d) reprezentantul unei asociații nonguvernamentale din domeniul sănătății;
e) un funcționar public din cadrul subdiviziunii de profil medical al fondatorului sau un specialist în domeniul ocrotirii sănătății numit de către Fondator suplimentar.

Presedintele consiliului convoaca si conduce sedintele Consiliului administrativ. În absenta Presedintelui, atributiile acestuia sînt exercitate de vice-presedinte.

Sedintele Consiliului administrativ pot fi ordinare si extraordinare.

Sedintele ordinare ale Consiliului administrativ se tin nu mai rar de o data pe trimestru.

Sedintele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoaca de catre Presedintele consiliului:

a) din initiativa acestuia;
b) la cererea a cel putin 3 membri din Consiliul administrativ;
c) la cererea Fondatorului;
d) la cererea Directorului IMSP Spitalul raional Rezina.

Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei Consiliului administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.

La sedintele Consiliului administrativ fiecare membru detine un vot. Nu se admite transmiterea votului de catre un membru al Consiliului administrativ  unui alt membru al consiliului sau altei persoane.

Deciziile Consiliului administrativ se adopta prin votul majoritar al  membrilor consiliului prezenti la sedinta. În caz de paritate de voturi, votul Presedintelui Consiliului administrativ este decisiv.

Deciziile Consiliului administrativ sunt semnate de președinte și li se atribuie un număr din registrul consiliului.