×
Meniu

Istoria

Oraşul Rezina este situat în partea de Nord-Est a Republicii Moldova, pe malul drept al râului Nistru, la 98 km depărtare de municipiul Chişinău.

Spitalul raional este dislocat în centrul oraşului şi acordă asistenţă medicală populaţiei raionului Rezina care la sfîrşitul anului 2007 constituie 53 400 persoane.

Spitalul rezinean are adânci rădăcini istorice. Încă în anul 1907 instituţia medicală datî dispunea de 20 paturi şi acorda asistenţă medicală la 560 bolnavi.

În anul 1945 spitalul central Rezina era dislocat în satul Ciorna, dispunea de 50 paturi, iar medic-şef era I. Reznic.

Începînd cu anul 1947, spitalul se extinde pînă la 75 paturi. Au fost înfiinţate urmptoarele secţii: terapie, maternitate cu ginecologie, dermatovenerologie, pediatrie, chirurgie, boli contagioase. În cadrul spitalului activau 7 medici.

În anul 1955 erau deja 100 paturi, iar numărul medicilor a crescut până la 13 specialişti. Spitalul avea şi 2 laboranţi. Funcţionau următoarele secţii: terapie, chirurgie, maternitate cu ginecologie, boli contagioase, fizioterapie şi secţia de copii.

În anul 1968 a fost dat în exploatare blocul central al spitalului, situat în centrul oraşului Rezina. În cadrul spitalului raional central activau 11 secţii cu subdiviziunile respective.

Începînd cu 01.11.1999, în baza ordinului MS al RM nr. 160 din 01.07.1999 ,,Cu privire la structura sanitară judeţeană (municipală)”, a ord. DSJ Orhei nr. 17 din 07.09.1999 ,,Cu privire la schimbarea denumirii spitalelor raionale centrale în spitale de sector”, spitalul central raional Rezina a fost reformat în spitalul sectoral Rezina. În prezent spitalul raional Rezina are 150 paturi.

Din anul 1985 pînă în anul 2000 spitalul nu a fost supus reparaţiilor capitale. Periodic se făceau reparaţii curente. În anul 2000 s-a efectuat reparaţia capitală a reţelei termice cu trecerea la încălzire autonomă cu gaze naturale, care sunt mult mai econome. A fost reparat capital apeductul şi sistemul intern de canalizare.

În corespundere cu cerinţele ordinului MS RM nr 190 din 23.06.03 ,,Cu privire la instituirea structurii sistemului sănătăţii raionale/municipale” din 2003 în baza spitalului sectoral se instituie Instituţia Medico-sanitară Publică Spital Raiona Rezina.

Pe parcursul ultimilor ani s-a efectuat renovarea acoperişului şi a fasadei blocului central al spitalului, s-a acoperit pavajul în faţa spitalului. A fost efectuată reparaţie în maternitate cu instalarea utilajului primit din Elveţia.

Serviciile spitalului sunt amplasate după cum urmează:

  • la parter funcţionează cabinetele de fizioterapie şi de transfuzie a sîngelui,
  • la etajul întâi funcţionează secţiile de pediatrie, internitare, laboratorul şi maternitatea,
  • la etajul doi sunt dislocate următoarele secţii: chirurgie, terapie, imagistică, ginecologie.

Secţia de boli contagioase este dislocată într-o clădire tip cu boxe, situată separat de blocul central.

Farmacia spitalului este dislocată într-o clădire în 4 niveluri, unde a fost, pînă la construcţia unui bloc mai spaţios, policlinica. Acest bloc a fost reparat în anul 1999 cu susţinerea Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, iar în anul 2002 aici a fost instalată încălzire autonome cu gaze naturale.

Pe teritoriul spitalului se află blocul alimentar, spălătoria, garajul, depozitul, contabilitatea, prozectura.