×
Meniu

Pentru pacienți

Legea Republicii Moldova
Nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005
(Monitorul Oficial, 30 decembrie 2005, nr.176-181, p. I, art. 867)

 

DREPTURILE SI RESPONSABILITATILE PACIENTULUI

 

Articolul 5. Drepturile pacientului

Pacientul are dreptul la:

a) asistenta medicala gratuita in volumul stabilit de legislatie;
b) atitudine respectuoasa si umana din partea prestatorului de servicii de sanatate, indiferent de virsta, sex, apartenenta etnica, statut socioeconomic, convingeri politice si religioase;
c) securitate a vietii personale, integritate fizica, psihica si morala, cu asigurarea discretiei in timpul acordarii serviciilor de sanatate;
d) reducere a suferintei si atenuare a durerii, provocate de o imbolnavire si/sau interventie medicala, prin toate metodele si mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al stiintei medicale si de posibilitatile reale ale prestatorului de servicii de sanatate;
e) opinie medicala alternativa si primirea recomandarilor altor specialisti, la solicitarea sa ori a reprezentantului sau legal (a rudei apropiate), in modul stabilit de legislatie;
f) asigurare de asistenta medicala (obligatorie si benevola), in conformitate cu legislatia;
g) informatii cu privire la prestatorul de servicii de sanatate, profilul, volumul, calitatea, costul si modalitatea de prestare a serviciilor respective;
h) examinare, tratament si intretinere in conditii adecvate normelor sanitaro-igienice;
i) informatii exhaustive cu privire la propria sanatate, metodele de diagnostic, tratament si recuperare, profilaxie, precum si la riscul potential si eficienta terapeutica a acestora;
j) informatie completa privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
k) exprimare benevola a consimtamintului sau refuzului la interventie medicala si la participare la cercetarea biomedicala (studiul clinic), in modul stabilit de prezenta lege si de alte acte normative;
l) acceptare sau refuz in ce priveste efectuarea ritualurilor religioase in perioada spitalizarii in institutia medico-sanitara, daca aceasta nu afecteaza activitatea ei si nu provoaca prejudiciu moral altor pacienti;
m) asistenta a avocatului sau a unui alt reprezentant in scopul protectiei intereselor sale, in modul stabilit de legislatie;
n) informatie privind rezultatele examinarii plingerilor si solicitarilor, in modul stabilit de legislatie;
o) atacare, pe cale extrajudiciara si judiciara, a actiunilor lucratorilor medicali si ale altor prestatori ai serviciilor de sanatate, precum si a functionarilor responsabili de garantarea asistentei medicale si a serviciilor aferente in volumul prevazut de legislatie;
p) ingrijire terminala demna de o fiinta umana;
q) despagubire a daunelor aduse sanatatii, conform legislatiei.

Articolul 6. Limitarea drepturilor pacientului

(1) Pacientii pot fi supusi numai acelor limitari care sint compatibile cu instrumentele privind drepturile omului.

(2) Drepturile pacientului pot fi limitate in caz de:

a) spitalizare si examinare a bolnavilor ce sufera de boli psihice, in conformitate cu Legea nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistenta psihiatrica, tinind cont de solicitarile pacientului, in masura adecvata capacitatii lui de exercitiu;
b) examinare medicala obligatorie a persoanelor care doneaza benevol singe, ubstante lichide biologice, organe si tesuturi;
c) efectuare a examinarii medicale preliminare obligatorii, in scopul depistarii bolilor ce prezinta pericol social, in timpul angajarii la serviciu si in cadrul examinarilor medicale periodice obligatorii ale lucratorilor de anumite profesii, imigrantilor si emigrantilor, a caror lista se aproba de Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale;
d) efectuare a examinarii medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infectiei HIV/SIDA, a sifilisului si a tuberculozei la persoanele aflate in penitenciare;
e) spitalizare si izolare obligatorie (carantina) a persoanelor afectate de infectii contagioase si a celor suspectate de vreo boala infectioasa ce prezinta pericol social.

Articolul 7. Responsabilitatile pacientului

(1) Pacientul are urmatoarele responsabilitati:

a) sa aiba grija de propria sanatate si sa duca un mod de viata sanatos, excluzind actiunile premeditate ce dauneaza sanatatii lui si a altor persoane;
b) sa respecte masurile de precautie in contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucratorii medicali, in cazul in care stie ca el sufera de o boala ce prezinta pericol social;
c) sa intreprinda, in lipsa contraindicatiilor medicale, masuri profilactice obligatorii, inclusiv prin imunizari, a caror neindeplinire ameninta propria sanatate si creeaza pericol social;
d) sa comunice lucratorului medical informatii complete despre bolile suportate si cele curente, despre maladiile sale ce prezinta pericol social, inclusiv in caz de donare benevola a singelui, a substantelor lichide biologice, a organelor si tesuturilor;
e) sa respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienti in institutia medico-sanitara, precum si recomandarile medicului in perioada tratamentului ambulator si stationar;
f) sa excluda utilizarea produselor farmaceutice si a substantelor medicamentoase fara prescrierea si acceptul medicului curant, inclusiv a drogurilor, a altor substante psihotrope si a alcoolului in perioada tratamentului in institutia medico-sanitara;
g) sa respecte drepturile si demnitatea altor pacienti, precum si ale personalului medico-sanitar.

(2) In cazul incalcarii de catre pacient a regulilor de tratament si de comportament in institutia medico-sanitara, incalcare ce are drept consecinta daune materiale si morale, acesta poarta raspundere in conformitate cu legislatia.